Geschiedenis

Herwonnen Levenskracht is, in de jaren net na de oorlog, ontstaan uit de Katholieke vakbeweging K.A.B. In die tijd kwam er onder de werkende mensen veel tuberculose (tbc) voor. Zeker bij arbeidersgezinnen was tbc een groot probleem. Het inkomen viel weg en daardoor was er vaak weinig hoop op een weg naar genezing. Binnen de K.A.B. is toen een vereniging in het leven geroepen om de gezinnen die getroffen werden door tbc te steunen Ook kwamen er in die tijd veel kinderen ter wereld voor wie de armoede grote gevolgen had, zwakke kinderen hadden nauwelijks mogelijkheden om aan te sterken. In de loop der jaren 40-50 zijn verschillende herstellingsoorden ontstaan voor zowel volwassenen als kinderen. Mede hierdoor is de ziekte tbc teruggedrongen.
In de jaren 70 is er binnen de vakbeweging een federatie gevormd tussen N.V.V. en N.K.V., en binnen deze federatie was geen plaats meer voor de vereniging Herwonnen Levenskracht. Hier in West Brabant was er binnen het toenmalige Herwonnen Levenskracht nog veel activiteit in de vorm van ziekenbezoek, attenties voor zieken, alleenstaanden ,en eenzame mensen binnen het ledenbestand van de vakbeweging. Ook in de jaren ’70, in 1980, is de vakantieweek voor meervoudig gehandicapte thuis wonende kinderen ontstaan. Toen de Stichting binnen de vakbeweging wegviel is in West-Brabant zelfstandig verder gegaan met de Stichting Herwonnen Levenskracht West Brabant. De activiteiten bleven het zelfde, er was echter geen band meer met de vakbeweging N.K.V.De oprichting vond plaats in 1981 en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Breda in het Stichtingsregister onder nr. S 103400.Het eerste bestuur van de Stichting bestond uit voorzitter Paul Deurwater uit Steenbergen, secretaris Jac Hagenaars uit Oud Gastel, penningmeester Cees Jansen uit Hoogerheide en een lid van de aangesloten plaatselijke afdelingen Hoeven-Putte-Ossendrecht -Huijbergen. Onder hun regie is Herwonnen Levenskracht geëvolueerd tot wat het nu is: een groep actieve mensen met het hart op de juiste plaats, die zich onvoorwaardelijk inzetten voor het goede doel.