ANBI voorwaarden algemeen

Stichting Herwonnen Levenskracht WestBrabant heeft de ANBI status.

Het RSIN nummer is 805479508

De stichting is gevestigd in gemeente Woensdrecht. De stichting is bereikbaar op het adres van de secretaris, Stompe Torenlaan 35 4634 VS Woensdrecht

Doel: De stichting heeft ten doel het bevorderen van het algemeen welzijn van de bevolking van West-Brabant. Hieronder wordt verstaan: het bevorderen van het zich lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. De stichting richt zich daarbij speciaal op de directe en vrijwillige hulpverlening aan mensen. Daarbij richt zij haar specifieke aandacht vooral op mensen met een beperking, langdurig zieken en eenzamen.

Beleidsplan:

Inkomsten: De Stichting verkrijgt haar geld uit opbrengsten van de jaarlijkse rommelmarkt en donaties. Een belangrijke donateur is Stichting Herwonnen Levenskracht Goed voor Mensen. Plaatselijke comités hebben donateurs. Met de gelden worden plaatselijke en bovenplaatselijke activiteiten georganiseerd.

Plaatselijke activiteiten zijn:

• Bingo middagen
• Excursies
• Individuele bijstand

Bovenplaatselijke activiteiten zijn:
• Vakantieweek
• Verwendag
• SAM en JAM dagen (Senioren Amusementsdag, Junioren Amusementsdag)
• Begankenis een bedevaart naar Berendrecht

De Stichting heeft een algemeen bestuur bestaande uit 12 personen

Het dagelijks bestuur wordt per 1-3-2020 gevormd door:

  • Voorzitter: R.Musters (Richard)
  • Secretaris: D. den Daas (Debby)
  • Penningmeester: W.van Geest (Wim)
  • Lid: L. de Beer (Leo)

Beloning-beleid:

De stichting kent alleen onbetaalde bestuurders. Reiskosten en andere uitgaven ten behoeve van het werk van de stichting kunnen gedeclareerd worden.