HL Ossendrecht

Het bestuur van afdeling Ossendrecht bestaat uit:

AnnieNuijes, voorzitter
John Vriens, penningmeester
Stannie Cloots
Wim van Geest secretaris (tijdelijk)

Voor informatie over comité Ossendrecht kunt u contact opnemen met:
Wim van Geest via mail: kalibu58@gmail.com of via bestuur@herwonnenlevenskracht.nl

Onze ontspanningsmiddagen zijn gratis en bekostigen wij uit donaties van onze vaste donateurs. Ook de gemeente geeft een bijdrage. Daarnaast hebben we tijdens onze bingo’s een verloting.

Wij stellen het zeer op prijs als u een bijdrage zou willen storten. Ons bank nummer is: Rabobank 14.05.13 698

Wij hopen u op een van onze activiteiten te mogen begroeten en danken u voor het lezen van onze informatie. Als u  vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze voorzitter of een van de comité leden.