Putte

Wij zijn als plaatselijke afdeling in 1981 van start gegaan. Al vele jaren organiseren we bingo’s en ontspanningsmiddagen. Heel belangrijk is ons bezoekwerk. Daarmee zorgen we voor mensen in onze omgeving zodat zij aandacht krijgen waar nodig.

Ons jaarprogramma vindt u hier

Wij zijn per mail bereikbaar op: hendria@live.nl

Voorzitter: Dhr. Wout den Daas (tijdelijk) Tel. 0164 – 603052
Secretariaat: Mevr, Anne-Marie Hendrickx                  
Penningmeester: Dhr. Wout den Daas                  

Bankrekening nr. HL Afdeling Putte :           BANKREK. NR. NL77RABO0140547304         

Bestuursleden
Mevr. C. van Uitregt            Dhr. Johan van Nassau  
Mevr. Stepha Wanrooij    Dhr. Jaap Traas 
Mevr. Rita van Gaal

Comitéleden:    
Mevr. Gonny Aartsen        Dhr. Frans van Gaal          
Mevr. Makai         Dhr. Sjaak Jungbeker