Verwendag

 

HL WB Verwendag 2019

Mei 2019

L.S.
Al vele jaren organiseert HL een verwendag. Wij willen dan ruim 50 mensen die daar hard aan toe zijn een plezierige middag/avond bezorgen.

We denken dan aan mensen met een chronische kwaal, hun mantelzorgers of mensen die zich eenzaam
voelen.

U kunt zichzelf opgeven of iemand waarvan u denkt dat die het nodig heeft.

Hierbij ontvangt u het inschrijfformulier voor de verwendag 2019 die gehouden wordt op 19 september.


U kunt iemand opgeven waarbij we ook graag de motivatie willen weten.
Mochten er te veel aanmeldingen zijn dan maken we een selectie. Hiervoor zijn nu al criteria bekend. Tot op heden is dit nooit nodig geweest en konden we iedereen plaatsen.

Het formulier zo volledig mogelijk invullen aub.


De aanmelding sluit op 15 juni


Het bestuur HLWB
Wim van Geest
voorzitter
06-38006926
bestuur@herwonnenlevenskracht.nl

Inschrijfformulier Verwendag 19 september 2019


Naam:

Man/Vrouw:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Geboortedatum (indien bekend):

Wordt tijdens de verwendag vergezeld door (indien bekend):

Naam:

Relatie tot aangemelde persoon: partner/ zoon/dochter mantelzorger overig:

Motivatie van aanmelding:

 

 

Aangemeld door:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:


Emailadres:

Datum van aanmelding:

Ontvangst aanmelding: bevestiging naar aanmelder:

Ruim voor de verwendag wordt contact opgenomen met de aangemelde kandidaat over praktische zaken als medische aandachtspunten, dieetwensen

 

 
 
 
Weer blij op de Abdij !

 

Test

De slogan waarmee Herwonnen Levenskracht in 2017  de verwendag organiseert. In 2015 was het de 10e HL verwendag. 2016 hebben we overgeslagen maar in 2017 was hij er weer. De 11e verwendag

HL heeft al die jaren vele gasten gehad. De een omdat er sprake is van ziekte. Vaak ernstig en soms levensbedreigend. De ander omdat er sprake is van eenzaamheid of beperkingen. Elk jaar opnieuw blijkt hoeveel zorgen en problemen er achter voordeuren verstopt zitten.

Met de verwendag probeert Herwonnen Levenskracht om een kleine groep mensen de zorgen en problemen, voor één dag, een beetje te laten vergeten.

Daar kunt u bij helpen!

Kijk eens om u heen. In uw familie. Bij vrienden of bekenden. In uw buurt. Bij wie gaat het allemaal niet zo lekker? Wie zou volgens u in aanmerking komen voor een verwendag?

Herwonnen Levenskracht nodigt u uit om iemand voor de verwendag voor te dragen. Dat kost u niets en niemand komt te weten dat u de voordracht hebt gedaan.

Wij vragen u om op het aanmeldformulier, of in de brief, te vertellen waarom degene die u voordraagt voor de verwendag in aanmerking komt.Omschrijf in uw eigen woorden de omstandigheden of de situatie. Het is wel belangrijk dat u dat zo goed mogelijk doet en bijvoorbeeld niet alleen maar schrijft dat iemand ziek is. Elk jaar zijn er meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn en alleen als we goede informatie hebben kunnen we de juiste keus maken.

Weet u wat elk jaar zo mooi is om te horen als we op bezoek gaan bij de mensen die u hebt voorgedragen?   “Wat voelt het goed om van u te horen dat er iemand aan me denkt”   Dat is de kracht van HL. We doen het samen met u!

Uw aanmelding kunt u mailen naar : bestuur@herwonnenlevenskracht.nl

Wat zeker ook verteld moet worden is dat de HL verwendag mogelijk is dank zij de medewerking van een aantal sponsors. Op deze site kunt u bij de knop “sponsors” zien welke bedrijven en instanties HL helpen om de activiteiten te realiseren.

Ook is er een FACEBOOK pagina van de Verwendag.