Comité Ossendrecht

Voor informatie over comité Ossendrecht kunt u contact opnemen met:

Wim van Geest via mail: kalibu58@gmail.com

of via het bestuur van Herwonnenlevenskracht West- Brabant;

bestuur@herwonnenlevenskracht.nl  of 06-22557273

 

Onze ontspanningsmiddagen zijn gratis en bekostigen wij uit een jaarlijkse donatie van onze Gemeente, opbrengsten van de fancy fair en overige donaties. Wij stellen het zeer op prijs als u een bijdrage zou willen storten.

Ons bank nummer is: Rabobank 14.05.13 698

Wij hopen u op een van onze activiteiten te mogen begroeten en danken u voor het lezen van onze informatie. Als u  vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze voorzitter of een van de comite leden.