Comité Hoogerheide

De oprichter van Herwonnen levenskracht

Hoogerheide/Woensdrecht/Huijbergen

suijkerbuijksstraat foto

In 2004 viert men het zilveren jubileum van het vakantie comité van Herwonnen levenskracht. Het vakantie comité als onderdeel van Herwonnen Ievenskracht heeft als doelstelling, het organiseren van een vakantieweek voor gehandicapten. Het benodigde geld hiervoor wordt verkregen door het organiseren van een jaarlijkse Rommelmarkt. Met vele vrijwillige medewerkers worden de nodige spullen bijeen gebracht.

De afdeling Woensdrecht van Herwonnen levenskracht bestaat al veel langer, toen werd de kast gespekt, door het organiseren van zo genaamde pan wedstrijden op het biljart en duivenvluchten.

Doelstelling bij de oprichting was, aandacht voor onder andere TBC patiënten, nadien voor ontspanning van zieke en gehandicapten.

De afdeling Woensdrecht van Herwonnen levenskracht is in 1931 onder voorzitterschap van meester Suikerbuik opgericht met als zijn mede bestuurders de heren Theuns en van Pul.

Meester, Suikerbuik nam een sleutel positie in het sociale leven van Woensdrecht, zo werd geschreven bij zijn 40 jarig jubileum als onderwijzer in 1960. Hij was o.a. voorzitter van Herwonnen levenskracht, KVP, de bond van oud Indië’ militairen, bestuurslid van de statenkring van de KVP Bergen op Zoom en voorzitter van de vereniging onderlinge bijstand. Naast zijn openbare functies heeft hij ook grote verdiensten gehad voor het amateur toneel, als bestuurslid en als regisseur of speler.

Zijn beste karaktertrek was ongetwijfeld, zijn grote behulpzaamheid. “Het is algemeen bekend dat hij het vuur uit zijn sloffen loopt, als hij iemand, die in moeilijkheden is kan helpen” zei burgemeester Hermans eens van hem. Iemand die zo’n testimonium krijgt, heeft bewezen zijn plaats in de gemeenschap waard te zijn. Naast de onderscheiding met een gouden medaille is er dan ook een straat naar hem vernoemd.  (Zie foto)

Het bestuur van het HL comite Hoogerheide/Woensdrecht /Huijbergen

Is als volgt samengesteld.

      Adressen comité Hoogerheide/Woensdrecht/Huijbergen 2017  
                 
                 
TELNR Titel Naam adressen Comité Hnr Postc Woonpl Functie  
    Dagelijksbestuur          
0164-614187 mevr N Michielsen Huijbergseweg 64 4631 GH Hoogerheide Voorzitter  
0164-612621 mevr I Adriaansen Buekendreef 18 4631 SG Hoogerheide penningmeester  
0164-612973 dhr L Bril Jef Adriaansenstraat 7 4631 EE Hoogerheide  secretaris  
              2ë Penningmeester  
  mevr. M Schoonen         Bestuurslid  
0164-614201 mevr T Hopmans-Dekkers Minckelersweg 23 4631 HG Hoogerheide Bestuurslid  
    Comitéleden            
0164-855557 mevr A Baljé Mgr Arienstraat 41 4631 EK Hoogerheide comité lid  
0164-851862 mevr N Becht Augustalaan 178 4615 HP B op Zoom comité lid  
0164-612973 mevr M Bril Jef Adriaansenstraat 7 4631 EE Hoogerheide comité lid  
              comité lid  
0164-614917 mevr W Konings Semmelweisstraat 6 4631 LB Hoogerheide comité lid  
0164-614493 mevr L Lijten- Daalmans Jef Adriaansenstraat 2 4631 EE Hoogerheide comité lid  
0164-642089 mevr B Luijks H Dunantstraat 20 3635 CA Huijbergen comité lid  
0164-613257 mevr A  d Mooij Fokkerlaan 13 4631 JM Hoogerheide comité lid  
06-51584670 mevr A Schellekens Raadhuisstraat 63a 4631 NG Hoogerheide comité lid  
              comité lid  
                 
Op onze optspanningsmidagen is er altijd een EHBO er aanwezing dhr Piet Luijks