Begeleiding als vrijwilliger Vakantieweek

Met de VW gaan er zo’n 30 gasten mee en 35 vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is het organiseren van de vakantieweken niet mogelijk.

Welke taken zijn er binnen de VW

De vrijwilliger heeft keuze hoe zich te willen inzetten voor de VW. Er kan gekozen worden uit verschillende onderdelen:

  • Verpleging: er gaan minimaal 2 verpleegkundigen mee die de week begeleiden.
  • Verzorging: de meeste vrijwilligers zijn benodigd voor verzorgende taken. U wordt gekoppeld aan 1 of meerdere gasten. En vormt samen met andere vrijwilligers met hun gast(en) een groepje. Naast het ondernemen van verschillende gezellige activiteiten en uitstapjes moet u bij de verzorgende taak ook denken aan het helpen met aan- en uitkleden, wassen en het toiletbezoek. Bij sommige gasten bestaat een intensievere zorg dan bij andere, te denken valt aan mensen in een rolstoel. We vragen altijd waar uw voorkeur naar uitgaat in type verzorging en naar de leeftijdscategorie. Jonge gasten hebben uiteraard andere behoeften dan de gasten die wat meer op leeftijd zijn.
  • Koken: de keukenploeg verzorgt alle maaltijden en tussentijdse versnaperingen gedurende de VW.
  • Nachtploeg:
  • Activiteiten organiseren: Voorafgaand aan de VW worden allerlei activiteiten bedacht die we tijdens de week kunnen gaan doen. Dit vergt de nodige voorbereiding vooraf en begeleiding tijdens de VW zelf.

Wat verwachten we van de vrijwilliger

De VW  is een week vol gezelligheid, maar ook een week hard werken waarin het nodige van u wordt verwacht. De week staat in het teken van de gast, het is geen vakantie voor jezelf. Je kunt jezelf dan ook wegcijferen voor je gast(en) en gasten in de watten leggen. Je bent enthousiast, ondernemend en weet van aanpakken. Gaat u voor het eerst mee dan zult u gekoppeld worden aan een ervaren vrijwilliger die u wegwijs kunt maken en is er een coach (verpleegkundige) die u begeleid en waar u op terug kunt vallen. Daarnaast zijn alle bestuursleden uiteraard aanspreekbaar voor allerlei vragen en opmerkingen.

Er worden jaarlijks een viertal bijeenkomsten georganiseerd in Hoogerheide:
– 2 medewerkersbijeenkomsten om alle ins en outs van de vakantieweek te bespreken;
– kennismakingsbijeenkomst waarbij de gasten van de VW (met hun ouders/verzorgers) kennis maken met hun begeleider(s) gedurende de VW;
– evaluatiebijeenkomst met ouders en gasten en aansluitend een evaluatie met alle vrijwilligers.

Wat krijgt u ervoor terug            

Het is soms best een zware week, het verzorgen van de gasten vergt zowel lichamelijk als geestelijk het nodige van u. Maar iedereen doet het met veel liefde en plezier. Je krijgt er als vrijwilliger ook heel veel voor terug. Het zien van de blijde gezichten, zien hoe de gasten genieten, de ontroerende momenten en ga zo maar door. Daar doe je het voor!

Neem ook maar eens een kijkje in ons dagboek (link) om een indruk te krijgen hoe het er tijdens de VW aan toe gaat.

Ben je na het lezen van alle informatie nog enthousiaster geworden dan je al was?

Laat het ons weten!

Per mail: hlvakantieweek@herwonnenlevenskracht.nl

Marjoleine Hoogendoorn:  06-55546904

We zullen dan in overleg met u een intake gesprek hebben. Vaak is dit voorafgaand aan een medewerkersbijeenkomst met alle nieuwe medewerkers. Maar dit kan natuurlijk ook altijd apart als u dat liever heeft. Het gesprek is bedoeld om elkaar beter te leren kennen, achtergrondinformatie uit te wisselen en verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken.

Een open gesprek waarbij wordt nagegaan of we een match hebben. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat zowel de gast als u een fijne VW heeft die aan ieders verwachtingen voldoet!